Over Salaris Netwerk
Wettelijke minimumlonen per 1 januari 2017

Per 1 januari gelden er nieuwe wettelijke minimumlonen. Deze worden elk jaar per 1 januari en 1 juli door de minister van SZW vastgesteld. Deze wijziging betreft een stijging van de brutobedragen en het minimumjeugdloon.

23 jaar en ouder

Het WML (wettelijk brutominimumloon) voor werknemers van 23 jaar en ouder in per 1 januari 2017 is het volgende.

• € 1.551,60 per maand
• € 358,05 per week
• € 71,61 per dag

Let op! Deze minimumlonen gelden voor werknemers met een volledig dienstverband.

Gewijzigde ouderdomsgrens

Verder wordt bekend gemaakt dat vanaf 1 juli 2017 het minimumjeugdloon omhoog gaat. Dit gebeurt in 2 stappen. Zo verdienen jongeren in 2019 al vanaf 21 jaar een volwassenenloon. Verder stijgt ook het minimumloon voor jongeren tussen 18 tot en met 20 jaar zo mee. Met deze regeling wil de overheid voorkomen dat onderscheiden leeftijden te veel invloed hebben op het in dienst nemen van werknemers.

Meer informatie

Wilt u meer over dit onderwerp weten of zoekt u na de lonen voor jongeren tussen 15 tot 22 jaar? De exacte bedragen vindt u in het officiële besluit in de Staatscourant. Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen, wij helpen u graag verder! Bel ons via 0514 – 596 293 en 035 – 642 3894. U kunt ons ook een email schrijven op info@salarisnetwerk.nl.

 

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!