Over Salaris Netwerk
Overheid stimuleert het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten

De UWV wil het nog makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Er bestaan al maatregelen zoals de loonkostensubsidie van de gemeente of de vergoedingen voor de aanpassingen van de werkplek. Nu heeft de Eerste Kamer vermeldt dat de  no-riskpolis een structureel onderdeel wordt voor werkgevers met arbeidsgehandicapten in dienst. Bovendien heeft de UWV de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ geïntroduceerd.

Wat is de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’?

De door de UWV geïntroduceerde ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ is een online databank met 60.000 werkzoekende gehandicapten. Dit digitale gegevensbestand maakt het voor werkgevers mogelijk naar een geschikte kandidaat te zoeken door het bekijken van geanonimiseerde profielen. De beschikbare informatie omvat het arbeidsverleden, opleidingen, werkwensen en indien nodig inlichting over een mogelijke begeleiding van mensen met handicap.

No-riskpolis

Als een werkgever een werknemer met arbeidshandicap aanneemt, neemt die ook een bepaald risico. Wat gebeurt er als de werknemer ziek wordt of niet meer naar het werk kan komen? Met een no-risk polis is het voor werkgevers toegestaan met de loonbetaling te stoppen voor deze periode. Zo hebben werkgevers minder financieel risico en bestaat er een lagere drempel tot het in dienst nemen van een gehandicapte werknemer. Zoals de UWV heeft vermeldt, wordt per 1 januari 2017 de no-riskpolis voor onbegrensde tijd wettig. Tot nu toe was deze polis maar 5 jaar geldig.

100.000 nieuwe banen in 2017

Door deze twee maatregels hoopt de overheid in 2017 100.000 banen te creëren. Daarnaast is er nog een kleinere verandering gepland voor 2018. Het recht op premiekorting wordt afgelost door het loonkostenvoordeel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regelgeving rondom arbeidsgehandicapten of heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op via 0514 – 596 293 en 035 – 642 3894. M.b.t. de kandidatenverkenner banenafspraak kunt u hier meer informatie vinden: werk.nl/kandidatenverkenner.

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!