Over Salaris Netwerk
Verbod per 1 januari 2017: inhoudingen op het minimumloon

Per 1 januari 2017 geldt er een verbod op inhoudingen op het minimumloon. Deze regeling is tot stand gekomen onder de Wet Aanpak Schijnconstructies. Dienovereenkomstig zijn verrekeningen op de minimumloon ook niet meer toegestaan. Desondanks bestaan er op deze ontzegging excepties.

 Wat zijn de uitzonderingen?

Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn onder volgende voorwaarden mogelijk. De werknemer moet hiervoor een schriftelijke volmacht aan de werkgever verstrekken. In het geval van huisvesting, schrijft de overheid een maximum van 25% van het minimumloon voor. Bovendien moet de huisvesting aan specifiek bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Met betrekking tot de inhouding  van zorgverzekeringskosten is het per 1 januari 2017 verplicht een kopie van de zorgpolis in te leveren. In dit geval geldt een maximaal bedrag van de approximatieve gemiddelde premie.  

 Wat geldt er voor werknemers met een arbeidsbeperking?

In aanvulling op de bovengenoemde uitzonderingen gelden er voor werknemers met een arbeidsbeperking ook nog andere mogelijkheden voor inhoudingen. In dit geval zijn inhoudingen voor  nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting mogelijk. Zoals bij de hiervoor vermeldde inhoudingen, moet de werknemer een schriftelijke volmacht aan zijn werkgever verlenen. Hierbij bestaan ook minimale bedragen of percentages. Het doel van deze maatregel is dat de belangrijkste vaste lasten van arbeidsbeperkte werknemers betaald kunnen worden. Zo kunnen schulden worden voorkomen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over dit thema, neem dan gerust contact met ons op via 0514 – 596 293 en 035 – 642 3894. 

Dankzij vele jaren ervaring zijn we in staat u deskundig en up-to-date advies te geven.  

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!