Over Salaris Netwerk
Klein, middelgroot of groot – in welke categorie werkgever hoort u in 2017?

Onlangs heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de premiumloongrenzen 2017 voor kleine, middelgrote en grote werkgevers gedetermineerd. Uitgaand van de totale loonsom en het gemiddelde premieplichtig loon, bestemde het UWV hoe een werkgever vanaf volgend jaar categoriseerd wordt. In 2017 gelden er de volgende grenzen:    

  • Kleine werkgever: maximale premieloon in 2015: 322.000
  • Middelgrote werkgever: premieloon van meer dan 322.000 met een maximaal bedrag van Euro € 3.220.000
  • Grote werkgever: het premieloon bedraagt meer dan 3.220.000

Hoe bepaald de UVW het premieloon?

Om het premieloon voor 2017 vast te stellen, neemt de UWV het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers van het jaar 2015 als uitgangspunt. Deze informatie krijgt de UWV van het Centraal Planbureau. In 2015 was er een stijging van het premieplichtige loon genoteerd van € 31.900 naar €32.200. 

Waarom is deze indeling belangrijk?

De reden waarom werkgevers in bepaalde categorieën worden ingedeeld heeft te maken met de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK). Deze wordt, met hulp van de drie indelingen, via de loonaangifte berekend.   

2017 – wat is er te verwachten?

Volgend jaar is de premie WHK samengesteld uit twee premiecomponenten. Het eerste component hiervan is  de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Het tweede deel wordt door een gedifferentieerde premie ziektewet flex (ZW-flex) uitgemaakt. De volgende regelgevingen gelden:

  • Kleine werkgever: Er gelden sectorale premies voor beide WHK-premiecomponenten. 
  • Middelgrote werkgever: Deze groep moet twee premies betalen bestaand uit een sectorale premie en een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. 
  • Grote werkgever: bedrijven die onder deze indeling vallen betalen twee op werkgeversniveau gedifferentieerde premies. 

Officiële aankondiging – u krijgt nog post

  • Middelgrote en grote werknemer: U ontvangt in november en december van dit jaar een beschikking met de individueel gedifferentieerde premiepercentages van de Belastingdienst. 
  • Kleine werkgever: U ontvangt in november en december van dit jaar een mededeling van de Belastingsdienst. 

Lees meer over dit onderwerp 

Als u meer over dit onderwerp wilt weten, kijk dan in de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017, Bijlage I. Hier vindt u een informative overzicht.

Wilt u ons een vraag stellen?

Bel ons dan via +31 (0)514 - 596293 of 035 – 642 3894. Wij adviseren u graag over alle belangrijke veranderingen. 

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!