Over Salaris Netwerk
Pseudowerknemer (opting-in)

Als de arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer geen echte dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking is, kunnen zij er samen voor kiezen hun arbeidsverhouding aan te merken als fictieve dienstbetrekking. Deze regeling wordt ook 'opting-in' genoemd. De opdrachtnemer wordt wel 'pseudowerknemer' genoemd.

Let op!

Opting-in geldt niet als de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht als ondernemer.

Opting-in geldt niet voor de werknemersverzekeringen.

De pseudowerknemer en u hoeven de keuze alleen bij ons te melden. Hiervoor kunt u het formulier 'Verklaring Loonheffingen Opting-in' gebruiken. U kunt dit formulier downloaden. U kunt het formulier ook aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Let op!

Voordat de pseudowerknemer bij u gaat werken, moet het volgende zijn geregeld:

U moet de identiteit van de pseudowerknemer vaststellen.

De pseudowerknemer moet zijn gegevens aan u verstrekken.

Zie ook: Gegevens werknemer administreren

Na de melding bent u inhoudingsplichtig en gelden de gewone regels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat u de pseudowerknemer de mogelijkheid kunt geven om deel te nemen aan een spaarregeling of een pensioenregeling. Ook kunt u belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen geven. Op de arbeidsbeloning van de pseudowerknemer moet u verder 4,95% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden. Deze ingehouden bijdrage hoeft u niet aan de pseudowerknemer te vergoeden.

Zie ook: Uitzonderingen

Let op!

Bij opting-in brengt u de arbeidsverhouding op vrijwillige basis onder de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U kunt deze regeling niet ongedaan maken. Deze keuze heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen. Er ontstaat bijvoorbeeld geen ontslagbescherming. De afdrachtverminderingen zijn op de pseudowerknemer niet van toepassing.

Bron: www.belastingdienst.nl

 

WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!