ContactU bent hier: Home >> Contact >> Disclaimer

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Salarisnetwerk [kvk;  32096656 0000]. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Salarisnetwerk [kvk;  32096656 0000] is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Salarisnetwerk [kvk;  32096656 0000] niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Salarisnetwerk [kvk;  32096656 0000] aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Salarisnetwerk [kvk;  32096656 0000] geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP!